Výuka angličtiny v Pardubicích, Hradci Králové a okolí. Jazykové kurzy.

O výuce

Obsah, náročnost a tempo výuky vždy přizpůsobuji požadavkům a dovednostem studentů. Mám zkušenosti s výukou studentů s poruchami učení, či sluchově postižených studentů. V průběhu své praxe jsem vyvinula několik unikátních učebních pomůcek, které moji studenti s oblibou používají. Vyznávám aktivní přístup - nejvíce v hodinách mluví studenti, všechny nudné poučky si spojíme s reálnými životními či pracovními situacemi a slovní zásobu procvičujeme v online kurzech vytvořených speciálně pro dané studenty. V hodinách vládne uvolněná a přátelská atmosféra, často si také zahrajeme různé hry na procvičení právě probírané látky, či k zopakování látky již probrané. Chci, aby se v mých hodinách studenti cítili dobře a odnesli si praktické dovednosti a znalosti, které mohou okamžitě aplikovat. Mým mottem je "Uč tak, jak bys sám chtěl být učen."

O lektorce

Angličtině se věnuji již od svých devíti let, kdy jsem jazyk začala přirozeně přejímat z anglických kreslených pohádek a seriálů. Již na základní škole jsem jazykovou úrovní převyšovala své spolužáky a byla jsem vysílána na různé jazykové soutěže a olympiády. V soutěžení jsem pokračovala i na gymnáziu, kde jsem se probojovala do krajského kola jazykové olympiády a spolupracovala na soutěžním multimediálním projektu o fyzikálních pokusech pod záštitou British Council.

Lektorství jsem se začala věnovat při studiu na VŠ a nyní mám za sebou již několikaletou praxi. Vystudovala jsem bakalářský obor Angličtina pro odbornou praxi na Univerzitě Pardubice a nyní dokončuji studium magisterského oboru Angličtina Slezské univerzitě v Opavě. V průběhu bakalářského studia jsem také získala jazykový certifikát CAE potvrzující druhou nejvyšší možnou jazykovou úroveň. Také jsem držitelkou mezinárodně uznávaného učitelského certifikátu CELTA, Certificate in English Language Teaching to Adults, vydávaného University of Cambrigde.
TOPlist